Kniha návštev - adrianacenter

Prejsť na obsah

Kniha návštev

Váš komentár bude viditeľný po schválení administrátorom!
Your comment will be published after approval of the administrator!
Ihr Kommentar wird nach Zustimmung des Administrators veröffentlicht!
1 Komentár

Ladislav Šaling
2020-07-11 09:04:23
Doporučujem návštevu prevádzky. Pripomínam , že pedikúra je veľmi vhodná v rámci starostlivosti o nohy pre ľudí s diagnozou cukrovka.
(c) 2014-2020 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Návrat na obsah